Logo

Uz više od 15 godina iskustva u održavanju računara, razvoju i istraživanju, smijem se pohvaliti vještinama koje sam stekao, ali i ponuditi usluge istih.

  • Web DIzajn

HTML (HTML5)
CSS (CSS3)

  • Front-end

JavaScript
jQuery

  • Back-end

PHP
Python

  • Fina Umjetnost

Crtanje
Slikanje

  • Digitalna Umjetnost

Inkscape
Illustrator

  • Foto & Edit

Photoshop
Lightroom

  • Sistemska Administracija

Unix, MacOS
Linux, Windows

  • Web Administracija

Apache, cPanel
WebMin, WordPress…

  • Programiranje

Assembly, C, C++
Python, Perl…