Grafički dizajn

Grafički Dizajn je stil umjetnosti koji kombinira različite stilove i tehnike. Grafički Dizajn je način prikaza kvaliteta proizvoda koji se nudi krajnjem korisniku. Bez dobre prezentacije, nema ni dobrog odaziva od publike i klijenata. Nastojim biti vrlo “tehničan” u mojim dizajnima, vrlo detaljan i precizan. Volim jednostavnost dizajna čak i ako je kompleksan.
Tokom procesa dizajna, umjetnik mora da radi na više različitih ideja kako bi mogao na kraju da odabere jednu. Vrlo je teško da se ukus dizajnera i klijenta podudaraju…
Volim raditi sa vektorima jer su vrlo uglađeni, precizni i mogu ih eksportovati u veličini koja mi treba. Inkscape i Illustrator su alati za to. Postigao sam vještine kroz Inkscape i najdraži mi je.

Behar Logo
TAZ Global d.o.o.
savart
icon
rect836_bw
bullhack