Logo

Tehnologija

Da bi se ispunili svi zahtjevi klijenata, vrlo je bitno biti u toku sa posljednjim trendovima. Bez adekvatne tehnologije ponekad je to nemoguće postići, za to je vrlo bitno koristiti posljednje tehnologije u procesu razvoja aplikacija / usluga ali i u konačnoj proizvodnoj fazi.
Da bi bili ažurirani morate raditi i istraživati, čitati i razumijevati.

Sam pojam tehnologija je veoma širok. U IT sektoru sve je tehnologija, tehnologija implementacije mreže, tehnologija razvoja specifičnih aplikacija za specifične platforme, tehnologija pravljena websajta…
Ja nastojim da ažuriram samog sebe koliko god mogu, od reverznog inžinjeringa do JavaScript-a.
Reverzni inžinjering je nerijetko nezakonit osim ako to radite za osobnu upotrebu sa metama koje to dozvoljavaju.
Vrlo je bitno eksperimentirati sa različitim elementima u različitim tehnologijama da bi se naučili novi trikovi, na primjer radeći projekre koji nisu dovoljno plaćeni ili su besplatni…

Mechanical Keyboard